Oan ‘e slach mei tekst en muzyk

De workshop ‘tekst- en muzykskriuwen’ fûn plak op 18 maaie. Johan Keus, Willo de Bilt, Elmar Kuiper en Remco Kuiper gienen tegearre mei de dielnimmers oan it wurk.