Albert van der Tuin

Albert van der Tuin docht op 13 maaie solo mei, mei it liet “Blyn foar de wierheid”. Mear ynformaasje oer Albert en syn muzikale aktiviteiten binne op syn webside te finen.

Yn 2017 stie Albert ek yn de finale fan Liet.

Bekijk video