Astrid en Else

Astrid en Else bestiet út de muzikanten Else Kingma, Astrid Hiemstra en Hans de Vries. Sy spylje it nûmer “Tekken op trije”.

Mear ynformaasje oer Astrid en Else op harren webside.

Foto: Charles Storm