2017 – winner Luko Reinders mei Kom rin mei my

Luko Reinders en syn gitarist Bas Postma winne yn 2017 mei it liet “Kom rin mei my”. Liet 2017 fûn plak by Neushoorn. Troch dizze winst meie sy yn 2018 meidwaan oan Liet International 2018 XXL, op 23 maaie 2018 yn Neushoorn.

Hjir is by Omrop Fryslân harren optreden werom te sjen.

Alle dielnimmers yn 2017 wienen (yn alfabetyske foalchoarder mei de namme fan de artyst folge troch de namme fan harren liet):
Albert van der Tuin –
Christian Jongedijk & Lars Mulder – Lit my gean
Flow 5
Foute bull
Frij
Het verdriet van Drenthe
Josbert
Luko Reinders – Kom rin mei my
Nine Lives