Frysk Sjongfestival Liet

De muzikale talintejacht foar muzyk yn it Frysk of in streektaal yn Fryslân

Artysten

Frysktalich Sjongfestival Liet

Sûnt 1991 wurdt alle jierren it Fryske sjongfestival Liet organisearre. It festival hat in soad nije talinten en artysten oplevere. Ek yn 2019 wurdt yn Ljouwert wer it festival Liet organisearre. En wol op freed 15 novimber yn poppoadium Neushoorn.

Artysten kinne meidwaan oan it sjongfestival mei in orizjineel Frysktalige komposysje of yn ien fan de yn Fryslân sprutsen streektalen.

Op wei nei de finale heal novimber wurde yn Fryslân ferskate aktiviteiten organisearre ta promoasje fan Liet en it Frysktalige liet.

Alles oer Liet
Finale 2019
Freed 15 novimber 2019
LokaasjeNeushoorn
Seal iepen19:30
Start finale22:30

Ynskriuwing ferlingt nei 7 septimber!

Wolsto meidwaan oan Liet en kâns meitsje op in moai poadium, entûsjast publyk, advys en beoardieling troch in profesjonele sjuery en aardige workshops?

De  ynskriuwing foar Liet 2019 is no sletten. Ynkoarten wurde de nominearren bekend makke. Takom jier kinsto dy wer ynskriuwe foar in nije edysje.

 

 

2017 – winner Luko Reinders mei Kom rin mei my

Lês fierder

2016 – winner Aafke Zuidersma mei Minsk fan wearde

Lês fierder

2015 – winner Marit & Nigel mei Libbenstier

Lês fierder
Registrearje foar workshop:

Workshops

Liet wol in bydrage leverje oan talintûntwikkeling. Dêrom organisearjen wy foar ús dielnimmers in workshop tekst- en muzykskriuwen op sneon 18 maaie en in workshop poadiumpresintaasje op sneon 7 septimber.

Registrearje foar workshop Workshopdei
07 September 2019
09.30 - 16.00 oere
Neushoorn, Ljouwert

De ynskriuwing is oant 10 july!

De workshop fan Johan Keus is begûn!