2015 – winner Marit & Nigel mei Libbenstier

Yn 2015 wint Marit Talens, tegearre mei Nigel Passage, Liet 2015 mei it liet “Libbenstier”. De finale fan dizze edysje fûn plak ûnder it programma Noardewyn Live fan Omrop Fryslân, mei Willem de Vries as presintator. As winners fan Liet 2015 meie Marit en Nigel letter datselde jier meidwaan oan SUNS Europe yn it Italiaanske Udine.

De dielnimmers yn 2015 wienen (yn alfabetyske foalchoarder mei earst de namme fan de artyst en dêrnei de namme fan harren liet):
Anno Nu! – Foarút
Jantsje Procee – Foar de stilte
Jetz – It Ljocht
Kreas – Sintsje
Marit & Nigel – Libbenstier
Marrit de Vries – Myn Heitelân
Nocht – Dyn wrâld
Tjitte – Rûntsje rinne
Twa Span – Bliuw by my
Ynte Hettema – Kuierje troch de stêd fan myn jeugd

Marit & Nigel - Libbenstier

Anno Nu! - Foarút

Jantsje Procee - Foar de stilte

Jetz - It Ljocht

Kreas - Sintsje

Marrit de Vries - Myn Heitelân

Nocht - Dyn wrâld

Tjitte - Rûntsje rinne

Twa Span - Bliuw by my

Ynte Hettema - Kuierje troch de stêd fan myn jeugd