Janneke de Boer – dielnimmer 2016, 2020

Janneke de Boer hat njonken har baan as pedagogysk meiwurker in grutte passy foar it sjongen. Dat docht se yn de band Chosen, mar ek solo. Se skriuwt har eigen nûmers en wûn dêrmei yn 2016 de publykspriis fan Liet. Janneke har ynstjoering is in persoanlik liet, dat giet oer de ûnderfiningen dy’t har famylje hân hat mei de sykte fan Alzheimer.

Janneke de Boer - Stimmen fan't ferline
Janneke de Boer - Stimmen fan't ferline
Janneke de Boer - Myn leafde foar dy
Janneke de Boer - Myn leafde foar dy

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS