The Lone Wolf – dielnimmer 2021

The Lone Wolf bestiet út trije bedreaune manlju út de Fryske rockscene. Se skriuwe eigen muzyk, ynspirearre op de jierren 70: rjochtút en rjochtoan rock. Arne Dieckmann (gitaar/sang), Berend de Kroon (bas/sang) en Jaap van Hes (drums) wurde op Liet stipe troch Wilco Bouma op hammondoargel en Sonja Snoodijk op sang. The Lone Wolf sjongt benammen yn it Ingelsk, mar op Liet spylje se Wylde Roas.

Wylde Roas
Wylde Roas

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS