Datum Liet 2024 bekend!

Ek dit jier organisearret Stifting Liet wer it Frysk Sjongfestival Liet. Op tongersdei 19 septimber fynt Liet 2024 plak yn de Neushoorn yn Ljouwert. Ynkoarten giet de ynskriuwing los. H├óld de webside en de sosjals yn ‘e rekken!