Publyksstim Liet 2023

De publyksstimming is sletten, der kin net mear stimt wurde!

Do kinst der foar soargje dat 1 fan de heale finalisten trochgiet nei de finale fan Liet 2023 op 12 oktober. Jou ûnderoan dizze pagina dyn stim en stypje dyn favorite muzikant.

Oant en mei 13 septimber kinst dyn stim útbringe. Per e-mailadres kinst 1 stim útbringe.

Hjirûnder fynst de filmkes dy’t makke binne fan de 13 heale finalisten.

BANT – Brommer yn de nacht

 

 

Bone of Contention – Ljocht is fuort

 

 

Days to Imagine – Dit is dyn liet

 

 

De Mann’ – Mei dy

 

 

De Poolwachters – It Lân fan de Trije Ljochtsjende Fjoertuorren

 

 

Deun van Seun – Een lied waarut bliekt dat suwel meens as dier graach naar Dokkum riedt, toch?!

 

 

Hille Hiddema – Mei myn maten yn’e hel

 

 

Melissa Pander –  Voorby

 

 

Ms T Mar Jazz – Bist dan by my

 

 

Partour – Wurden

 

 

Samar Watt – Coaches

 

 

Sequens – Fiel dy lykas de maitiidswyn

 

 

Volk!! – Dûnsje!