Stim op dyn favoryt

Do kinst fan hjoed ôf oant en mei freed 14 juny dyn stim útbringe op dyn favorite act.

De seleksjesjuery, dy’t bestiet út skriuwer en dichter Christa Niklewicz, sjongeres Denise Rivera, radiopresintator Wim Brons en muzykresinsint en muzikant Pieter de Boer, hat alle 18 ynstjoerde Fryske lieten beoardiele. De 15 dielnimmers dy’t talitten binne ta de folgjende ronde, binne (yn willekeurige folchoarder):

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS